AIKO S5

84 64 47 60 60
  • 11.5
  • 1
  • 0.38
  • 1,60
  • Base metallo