ETOILE R7

89 60 42 81 76
  • 23
  • 1
  • 0.80
  • 3,50
  • Base metallo girevole